WAT IS NATUURLIJK AARDGAS VOOR VOERTUIGEN (CNG, Compressed Natural Gas)?

CNG kunnen we letterlijk vertalen als “Aardgas voor voertuigen”. Het gaat gewoon om het aardgas dat we dagelijks gebruiken, maar dan onder druk. Dit aardgas wordt geproduceerd door aardgas samen te drukken tot 250 à 300 bar. Het is schoner, goedkoper en milieuvriendelijker.


DE VOORDELEN VAN RIJDEN OP CNG

Aardgas voor voertuigen is onweerlegbaar goedkoper dan de traditionele brandstoffen:
• Aardgas voor voertuigen is aanzienlijk goedkoper dan de klassieke brandstoffen zoals benzine of diesel: 1 kg gecomprimeerd aardgas kost 30 tot 40 % minder dan een liter diesel. En 1 kg aardgas met hoog rendement is het equivalent van 1,3 l diesel in de praktijk.

• De schonere verbranding van aardgas laat niet alleen minder schadelijke substanties achter in de lucht, maar ook in de motor. Dit betekent dus ook minder onderhoudskosten en een beduidend langere levensduur van de motor dan bij een benzine- of dieselmotor.

AARDGAS VOOR VOERTUIGEN, EEN SLIMME KEUZE VOOR HET MILIEU

Kiezen om op aardgas te rijden is kiezen voor de toekomst, want aardgas is op dit moment de meest ecologische fossiele brandstof.

  • De uitstoot van koolstofmonoxide en stikstofoxide wordt met 50% verminderd.
  • Op aardgas rijden vermindert de CO2-uitstoot vanaf het begin van de productieketen tot aan de uitlaatpijp met 12 % ten opzichte van diesel en met 27 % ten opzichte van benzine.
  • De uitstoot van fijne deeltjes vermindert met 95 %.
  • Geen roet, geen uitstoot van benzeen, noch van kankerverwekkende stoffen.
  • Tot wel 75 % minder lawaai, geen geur, noch vervuiling van de bodem of het water.

FIAT IS AL 18 JAAR WERELDLEIDER OP HET VLAK VAN VOERTUIGEN MET CNG/BENZINEMOTOREN.

De tanks van de pompen en de reservoirs van de voertuigen worden gemaakt van een bijzonder stevig materiaal, zoals staal bijvoorbeeld. Ze worden onderworpen aan heel strenge testen en een reservoir met CNG is beter bestand tegen een aanrijding dan een traditioneel benzinereservoir.

Het CNG wordt in de fabriek opgeslagen in een reservoir en wordt doorgaans verborgen onder de vloer van het voertuig.

Er moet nadien geen enkele installatie voorzien worden en er gaat geen plaats verloren.

De FIAT-voertuigen die met CNG rijden zijn ook uitgerust met een benzinereservoir. Dit neemt het automatisch over van het CNG-reservoir zodra dit leeg is.

Dankzij de twee reservoirs (benzine + CNG) kan de totale autonomie van het voertuig oplopen tot meer dan 1 000 km naargelang het model.

Het CNG kan wereldwijd op steeds meer belangstelling rekenen.