Skip to content Skip to navigation

Privacy kennisgeving


DOELEINDE EN PROCEDURE VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die u hebt verstrekt ("Gegevens") worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
a) het leveren van de gevraagde dienst ("Dienst") volgens de overeenkomst tussen u en Stellantis Europe S.p.A. ("Onderneming");
b) de Onderneming toelaten om enquêtes uit te voeren naar klantentevredenheid ("klantentevredenheid") met betrekking tot de kwaliteit van de producten en diensten van de Onderneming, in overeenstemming met het gerechtvaardigd belang van de Onderneming;
De Gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze.

GEVOLGEN VAN HET NIET MEDELEN VAN DE GEGEVENS

Het verstrekken van de Gegevens is nooit verplicht. Als de Gegevens die als “verplicht” zijn aangeduid niet worden verstrekt, wordt de Onderneming echter belemmerd in het leveren van de Dienst. Aan de andere kant, als u de Gegevens die als “optioneel” worden aangeduid niet meedeelt, zal u toch toegang hebben tot de Dienst.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De Gegevens kunnen worden verwerkt door natuurlijke personen en/of juridische entiteiten die handelen namens de Onderneming en op basis van specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU-lidstaten of in landen buiten de EU.
De Gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan het verzoek van een overheid of om de rechten van de Onderneming uit te oefenen voor gerechtelijke autoriteiten.

GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Binnen het kader van haar contractuele relaties kan de Onderneming de Gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan ervan in databases die worden beheerd door entiteiten die optreden namens de Onderneming. Databasemanagement en gegevensverwerking zijn verbonden aan de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
In het geval dat de Gegevens buiten de EER worden overgedragen, zal de Onderneming alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de Gegevens te garanderen, waaronder - onder andere - overeenkomsten gebaseerd op de standaard contractuele clausules aangenomen door de Europese Commissie om de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EER te regelen.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN FUNCTIONAIRS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De Verantwoordelijke voor de verwerking is Stellantis Europe S.p.A., met maatschappelijke zetel te Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turijn, Italië.
U kunt contact opnemen met het team van de Functionaris voor Gegevensbescherming op het e-mailadres dpofca@stellantis.com

BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS

De Gegevens die worden verwerkt om de Dienst en de klantentevredenheid te verlenen worden door de Onderneming bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk geacht wordt voor deze doeleinden. Met betrekking tot de Gegevens die worden verwerkt voor de levering van de Dienst, kan de Onderneming deze Gegevens gedurende een langere periode opslaan, wat noodzakelijk kan zijn om de belangen van de Onderneming te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in relatie met het leveren van deze Dienst.

UW RECHTEN

U kunt de volgende rechten uitoefenen:
1. recht op toegang: het recht om van de Onderneming te vernemen of uw Gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang tot de Gegevens te krijgen;
2. recht op verbetering en recht op gegevenswissing: het recht om de verbetering van onjuiste en/ of onvolledige gegevens te verkrijgen, evenals gegevens te doen wissen wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;
3. recht op verwerkingsbeperking: het recht om de opschorting van de verwerking te verzoeken wanneer het verzoek gerechtvaardigd is;
4. recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat, dat gewoonlijk wordt gebruikt en leesbaar is, evenals het recht om de Gegevens over te dragen naar andere Verantwoordelijken voor de verwerking;
5. recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer het verzoek gerechtvaardigd is, inclusief wanneer de gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;
6. het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit in geval van onrechtmatige verwerking van Gegevens.
U kunt de bovengenoemde rechten rechtstreeks uitoefenen via https://privacyportal.stellantis.com

// Start script Treasure Data // End Script Treasure Data