PRIVACY VERKLARING IN OVEREENSTEMMING MET DE BELGISCHE WET


DOEL EN PROCEDURE VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

De persoonlijke gegevens die u vrijwillig hebt opgegeven zullen op de volgende manier worden verwerkt:

a) om de eerder door u gekozen en vermelde dienst (hierna verwezen als "dienst”) uit te kunnen voeren en FCA Belgium N.V. enquêtes uit te laten voeren in verband met de gevraagde dienst.

b)om, indien u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, u commerciële en/of  promotionele informatie te verstrekken en u reclame toe te sturen (in gedrukte vorm, geautomatiseerd of elektronisch formaat, en in het bijzonder via post, email, telefoon (met inbegrip van geautomatiseerde telefoon gesprekken, SMS, MMS, etc.), fax en eventuele andere elektronische kanalen (zoals maar niet gelimiteerd tot websites, mobiele apps, etc.  )),  over te gaan  in directe verkoop of interactieve commerciële communicatie met betrekking tot automobiel gerelateerde producten en diensten  voor FCA Belgium N.V., of om marktonderzoek uit te voeren;

c) om, indien u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, uw persoonlijke gegevens, uw gedrag, gewoontes en aankoopintentie binnen de automobiel, rijgewoontes en/of het gebruik van websites te profileren om de diensten aangeboden door FCA Belgium N.V. te verbeteren;

d) om, indien u uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, uw persoonlijke gegevens, door te geven aan ons dealer netwerk, call center, dienstverlenende bedrijven alsook ieder ander, mogelijks ook internationaal, bedrijf die verbonden zijn met FCA Belgium N.V. en FCA Italy S.p.A. waarvan zij deel uitmaakt, alsook haar commerciële partners om te worden verwerkt om commerciële en/of  promotionele informatie te verstrekken en u reclame toe te sturen in de formaten vermeld onder punt b), over te gaan  in directe verkoop of interactieve commerciële communicatie met betrekking tot hun producten en diensten  voor of om marktonderzoek uit te voeren;

GEVOLGEN VAN HET NIET AANLEVEREN VAN GEGEVENS

Het is uw keuze om ons al of niet bepaalde gegevens mee te delen. Zonder het aanleveren van de verplichte data (aangeduid met een *) kunnen wij de door u gevraagde dienst  niet uitvoeren of u correct identificeren. Zonder de overige data, die niet als verplicht is aangeduid, kan de dienst toch worden geleverd.

 

PARTIJEN AAN WIE UW PERSONLIJKE GEGEVENS KUNNEN WORDEN DOORGEGEVEN

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgeven aan andere dienstverlenende bedrijven die in opdracht  FCA Belgium N.V. handelen onder specifieke contractuele verplichtingen voor de doeleinden zoals die zijn vermeld in punt a).

 

Bepaalde ontvangers van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld kunnen zich buiten de Europese unie bevinden waardoor zij eventueel een lager niveau van bescherming van de persoonlijke  dienen na te leven. FCA Belgium SA zal in dergelijke gevallen via contractuele bepalingen deze partijen verplichten  uw persoonlijke data met de nodige zorg te behandelen.

DATA CONTROLLER

De data controller is FCA Belgium N.V., Jules Cockxstraat 12 in 1160 Brussel of FCA Italy S.p.A., Corso Agnelli 200 - 10135 Torino, Italy

GEBRUIKERSRECHTEN

U hebt het recht ten alle tijde uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen, of om u  kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor commerciële of marketing doeleinden. U kunt hiervoor schrijven  naar FCA Belgium N.V., Customer Service Department, Jules Cockxstraat 12 in 1160 Brussel of een  email sturen naar  Privacy.belux@fiat.com